Sixto porta al Congrés l’amenaça de la carxofa egípcia al consum del producte de Benicarló

El diputat d’EUPV, Ricardo Sixto, ha plantejat una bateria de preguntes a la Mesa del Congrés referides a les mesures que té previst implementar el Govern central davant l’amenaça de la carxofa egípcia al consum del producte espanyol, en concret, a la província de Castelló, on es concentra la producció de carxofa a Benicarló. Sixto arreplega d’aquesta manera la preocupació plantejada per l’associació ‘Alcachofa de España’, dedicada a la promoció del consum d’aquest producte, en assegurar que la carxofa espanyola per a congelat es pot veure afectada en la temporada 2017-2018 a causa de la importació de la carxofa egípcia, que posseeix un preu reduït i una qualitat baixa.

El dirigent de la formació d’esquerres ha apuntat que, atenent a les dades que aporta l’associació, el consum de carxofa congelada a Europa s’ha mantingut estable en els últims anys, però en l’última campanya s’ha generat molt producte a Egipte, un dels principals exportadors d’aquesta verdura processada. “Espanya importa a Egipci entre el 25 i el 30 per cent de la carxofa congelada que es consumeix a nivell nacional, per la qual cosa la preocupació que tenen moltes famílies que viuen d’açò és enorme”, ha dit.

En concret, Ricardo Sixto ha posat l’accent que, tal com indica la pròpia associació, aquest fet podria provocar que el consum i la demanda de les empreses de processament a Espanya descendisquen i, per açò, que el preu disminuïsca també, “per la qual cosa considerem que es necessari i peremptori que el Govern central intervinga per a assegurar el producte nacional”, ha conclòs.

Related Articles

Back to top button