Albiol denuncia a Europa la passivitat del Consell davant possibles irregularitats en l’ús dels fons europeus per a cursos de formació.

La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu Marina Albiol ha reclamat a la Comissió Europea major control dels fons destinats a cursos de formació que s’imparteixen al País Valencià, davant les presumptes irregularitats que es cometen en l’ús de les subvencions atorgades pel Fons Social Europeu, les quals en el cas valencià cobreixen el 80% d’aquestes accions formatives. Segons Albiol, “tot sembla apuntar que s’està incomplint un reglament que fixa que la quantia de les subvencions, com és habitual, ha de destinar-se a destinataris finals. És a dir, als docents que imparteixen els cursos i a cobrir el cost de les accions. En canvi, tenim constància que és una pràctica habitual obligar als docents a retornar part del que perceben als centres adscrits al Servef, generant un benefici empresarial a partir d’aquestes ajudes europees”.

Albiol recorda en una pregunta adreçada a la Comissió que el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i el Consell indiquen  expressament que s’ha de garantir que els imports, inclosos els costos i tarifes de gestió, abonats des dels fons europeus, són empleats efectivament en inversions en destinataris finals: “A moltes comunitats autònomes s’estableix la norma un mínim del 35 o 40 per cent per a les retribucions del professorat. Al País Valencià, en canvi, no es reconeix aquesta norma, i els docents moltes vegades perceben el 10% del que els correspon, per la qual cosa deuria exigir-se des d’Europa a govern valencià que aplique aquest reglament”, explica la portaveu d’EU a Brussel·les.

Però Marina Albiol encara va més enllà, i a la interpel·lació a la Comissió pregunta si hi ha garanties de que els centres adscrits no s’estan lucrant amb les subvencions europees: “Partim d’una idea tan bàsica com que una subvenció no pot generar benefici empresarial, i ens hem assabentat de molts casos en què, sistemàticament, se signen contractes entre docents i acadèmies que diuen que el professor o professora retornarà al centre un tant per cent del que oficialment ha cobrat d’Europa. La nostra intenció és que les autoritats europees actuen davant aquestes pràctiques i posen en marxa els mecanismes de control, fins i tot les inspeccions que calguen, per a evitar aquestes pràctiques, o bé que inste al Consell a investigar-les. Aquestes pràctiques fa anys que estan envoltades de sospites i a diverses comunitats s’ha comprovat que hi havia autèntiques trames al voltant de la formació, i el govern valencià com a mínim hauria de ser més transparent en l’adjudicació dels fons i controlar a fons la seua gestió”.

Related Articles

Back to top button