El “Pla Vertebra” destina el doble de pressupost als municipis del PP

Pérez: “L’anomenat Pla Vertebra destina el doble de pressupost per habitant per als municipis governats pel Partit Popular, partit que governa la Diputació, que per a la resta”.

El Ple Ordinari de setembre en la Diputació d’Alacant ha rebutjat l’al·legació de l’Ajuntament de Torrevella contra el “Pla Vertebra”, la qual considera que “no ha tingut l’oportunitat de proposar actuació alguna per a poder ser beneficiari dels recursos” i que “no es regeix per concurrència competitiva amb la finalitat d’evitar arbitrarietat”.

El passat ple de juliol de la Diputació d’Alacant va aprovar la destinació de 15 milions d’euros del romanent de la Tresoreria sota l’anomenat “Pla Vertebra”. La diputada d’esquerres, Raquel Pérez, va criticar llavors l’opacitat sobre el procediment en el qual es va negar la participació de l’oposició, sense consultar als municipis i sense convocatòria de subvencions de lliure concurrència, “15 milions d’euros a dit”, afirmà Pérez.

En aquest sentit, l’alcalde de Torrevella, José Manuel Dolón, ha presentat una al·legació contra el “Pla Vertebra” en considerar que el seu municipi “no ha tingut l’oportunitat de proposar actuació alguna per a poder ser beneficiari dels recursos” i que aquest pla “no es regeix per concurrència competitiva amb la finalitat d’evitar arbitrarietat de la institució en el repartiment de subvencions”. No obstant açò, la diputació d’Alacant, amb els vots del Partit Popular i el diputat no adscrit, ha rebutjat l’al·legació per a així aprovar “definitivament” la polèmica modificació de crèdits.

Per la seua banda, Raquel Pérez, ha reiterat la seua denúncia a aquest, considera, “superdedazo”, del com ha realitzat un desglossament de la destinació de cada subvenció descobrint així que l’anomenat “Pla Vertebra” destina el doble de pressupost per habitant per als municipis governats pel Partit Popular, partit que governa la Diputació, que per a la resta. Alguna cosa que la diputada ratlla “d’enorme greuge comparatiu” aplaudint així la posició de l’Ajuntament de Torrevella i, en concret, de l’Alcalde-President José Manuel Dolón, “per donar-nos de nou l’oportunitat de reiterar-nos en la denúncia d’aquest *superdedazo que no va haver d’haver-se aprovat i que reflecteix perfectament la visió política del Partit Popular, més interessat a afavorir únicament als seus, d’acord amb uns pressupostos clientelars i amb un absolut malbaratament dels recursos públics, que a abordar realment les necessitats dels municipis en benefici de tots els alacantins i alacantines”, ha conclòs.

Related Articles

Back to top button