Albiol demana sancions per a l’Estat espanyol per incomplir la Directiva europea de qualitat de l’aire

La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu Marina Albiol ha reclamat a la Comissió Europea l’obertura d’un expedient d’infracció a l’Estat espanyol per incomplir de forma reiterada des de 2010 els objectius d’ozó troposfèric que estableis la Directiva 2008/50/CE sobre qualitat de l’aire.

En una pregunta parlamentària, l’eurodiputada arreplega la denúncia presentada per Ecologistes en Acció fa un any davant la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, que ha estat arxivada perquè, segons la institució comunitària, “el compliment dels valors objectius establerts per a l’ozó resulta complex ja que […] no s’emet directament a l’atmosfera, sinó que es forma arran de reaccions químiques complexes com a resultat d’emissions de gasos precursors”.

“La UE i el Govern ens obliguen, abandonant les seues funcions, a respirar aire contaminat. Estan obviant intervindre en un aspecte tan bàsic com és protegir la salut de la població”, indica, tot subratllant l’informe elaborat per Ecologistes en Acció del País Valencià encara no fa un any que mostrava que tres quartes parts de la població valenciana respirava un aire perjudicial per a la salut.

Albiol remarca a més que “al País Valencià tenim, a banda d’un problema general de qualitat de l’aire com evidenciava aquell informe, casos puntuals d’especial gravetat com la descàrrega de granels al Port d’Alacant o el Polígon del Serrallo al Grau de Castelló, amb barris sencers en permanent alerta i afectats per les contínues incidències que causa la contaminació ambiental. És necessari que tant el Govern central com l’autonòmic, i amb la supervisió de les autoritats europees, posen en marxa un pla de millora de la qualitat de l’aire, complint amb la pròpia legislació en matèria de protecció de la salut pública de la ciutadania”.

En el text remés a la Comissió, Albiol explica que el Govern central no només no ha posat en marxa les mesures necessàries per reduir els nivells d’ozó troposfèric, sinó que a més no està elaborant els plans de qualitat de l’aire que marca la pròpia legislació comunitària. D’altra banda, critica que la Direcció General de Medi Ambient decidisca desestimar la queixa d’Ecologistes en Acció i eximisca a les autoritats espanyoles de respectar els límits.

“No entenem que la Comissió Europea decidisca arxivar la denúncia perquè resulte complex controlar els nivells d’ozó a l’atmosfera. Estan permetent que l’Estat espanyol incomplesca la Directiva sobre qualitat de l’aire i no sembla que estiguen disposats a posar remei”, diu l’eurodiputada, per a qui “resulta incomprensible que no es perseguisquen per a que es complisquen perquè la seua formació depenga d’altres agents”.

De fet, “la Unió Europea ja té oberts dos expedients d’infracció contra l’Estat espanyol per incomplir sistemàticament els estàndards europeus sobre qualitat de l’aire”, per la qual cosa “si de veritat la Direcció General de Medi Ambient està tan compromesa en vetllar per la salut pública, deuria posar en marxa el tercer”.

“El que resulta inacceptable és que Brussel·les siga còmplice de l’incompliment del dret comunitari quan la salut de la gent està en joc. La contaminació per ozó és un greu problema als estats del sud de la Unió Europea, al qual no se li està prestant la deguda atenció”, afegeix.

Ecologistes en Acció portarà les seues demandes a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu en els propers mesos, on Albiol confia a poder “redoblar la pressió al Govern central per a que s’adone de que no pot seguir jugant amb la salut de totes i tots”.
Nota: podeu descarregar la pregunta formulada per Marina Albiol i la resposta de la Comissió des dels següents enllaços:
http://iueuropa.us16.list-manage.com/track/click?u=aa53a0d977cec309fca4f0e1e&id=027f2ffa83&e=41719cf5b2
http://iueuropa.us16.list-manage.com/track/click?u=aa53a0d977cec309fca4f0e1e&id=c2a771e1b5&e=41719cf5b2

Related Articles

Back to top button