L’AJUNTAMENT D’ALZIRA APROVA PER UNANIMITAT UNA MOCIÓ D’EU-ALZIRA PER EXIGIR MESURES A LES ADMINISTRACIONS FRONT A LA SINISTRALITAT LABORAL

El col·lectiu d’EUPV-Alzira va presentar una moció a l’Ajuntament per a exigir a la resta d’administracions més mesures per fer front a la sinistralitat laboral, coincidint amb les celebracions del 1r de maig, dia internacional de les treballadores i treballadors.

Segons explica Ivan Martínez, portaveu del grup municipal d’EU en l’Ajuntament d’Alzira: “solament en el mes de gener d’aquest any 2017 s’han produït més de 41.000 accidents de treball amb baixa laboral, el que suposa un increment del 13% pel que fa a l’any anterior, dels quals 42 han tingut el resultat de la mort per al treballador o la treballadora. Accidents de trànsit, amputacions, caigudes, infarts, etc., són part de les causes d’aquests accidents, en la seua majoria evitables. Malalties professionals declarades i no declarades, amb exposició a substàncies cancerígenes o tòxiques, són unes altres de les causes de la pèrdua de la salut i la vida de les persones treballadores que cal evitar”.

Per a EU, la precarietat laboral que s’ha instal·lat amb la crisi i sinistralitat en el treball, són parts inseparables: contractes per hores, rotació en els llocs de treball, falta de formació, tot plegat té com a conseqüència milers d’accidents.

El col·lectiu d’esquerres sol·licita tant a la Generalitat com al Ministeri el reforç de l’activitat inspectora en les empreses i que es complisca de manera efectiva la llei de prevenció, dotant de més recursos les inspeccions. I igualment, vincular les ajudes públiques i els contractes públics al compliment per part de les empreses de les seves obligacions en matèria de prevenció i formació de les persones treballadores, tenint en compte per a això el nombre de sancions, actes d’infracció o prevencions així com l’índex de sinistralitat laboral de l’empresa.

I igualment des d’EU recordem que en el govern municipal s’ha introduït el servei de prevenció en l’Ajuntament, també s’ha establert la supervisió a les empreses contractades si compleixen la prevenció de riscos laborals. De la mateixa manera, els plans de formació en el 2016 van abastar a 740 treballadores i treballadors públics, el major nombre fins a la data; també s’han establert plans d’emergència en els principals edificis municipals; per primera volta, totes i tots els treballadors i treballadores de les empreses que s’han municipalitzat han passat les revisions mèdiques; s’ha encetat el pla per a una organització saludable; i, de la mateixa manera, s’han posat mesures per reduir la temporalitat dels contractes i s’han millorat les condicions salarials dels grups més baixos de l’Ajuntament ja en el 2017.

Show More

Related Articles

Back to top button