Dos anys de canvis a Alzira, dos anys de polítiques d’esquerres

El vot decisiu d’EU va possibilitar ara fa dos anys que Alzira poguera portar a termes polítiques de canvi, gràcies al Pacte de Govern d’esquerres. En aquest moment de balanç a mitjan legislatura, des d’EU fem una valoració positiva i satisfactòria del treball realitzat. I és que hem situat la nostra ciutat com a referent i capdavantera en moltes polítiques de transformació municipals.

El Pacte de Govern arreplegava molts dels objectius d’EU, realistes i possibles, per poder efectuar canvis més justos i equitatius en la nostra societat des de l’administració local. Polítiques que passen per la participació ciutadana, que situen el treball com a prioritat, pel rescat dels serveis públics, de fer dels ajuntaments un model de canvi econòmic per donar noves oportunitats, de suport a iniciatives més sostenibles i respectuoses amb el nostre medi ambient, així com per enfortir els serveis socials.

En les àrees que gestiona EU, com ara Funció Pública i Organització, s’ha trencat la tendència d’anteriors equips de govern: en només dos anys s’ha recuperat la inversió retallada en personal de l’Ajuntament de tots els anys de govern de dretes (amb més de 500.000 euros d’inversió anual més) i, a més a més, hem tornat a fer convocatòries de treball públiques. S’han superat les desigualtats salarials de l’Ajuntament (el personal temporal percebia un 20% menys de sou) i s’han millorat els grups salarials més baixos, que portaven anys de pèrdua de poder adquisitiu. D’igual manera, s’han rescatat tres serveis privatitzats, com la neteja d’instal·lacions municipals, les instal·lacions esportives i la ràdio pública, garantint els serveis, millorant els llocs de faena i produint un estalvi i millora econòmica de 700.000 euros sols en el 2016. I tot això amb un diàleg permanent amb els sindicats.

La participació d’EU en la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus ha permés situar la nostra ciutat com a referent municipal i recuperar la inversió en IDEA a nivells previs de la crisi. Quasi un milió d’euros en el 2017 s’ha sol·licitat per a plans d’ocupació juvenil, dels quals quasi 400.000 són d’inversió municipal per als i les joves aturats/des, amb contractes de formació d’un any amb IDEA i l’Institut de FP Lluís Sunyer. 3 milions d’euros de recursos públics s’han destinat en el 2016 per a treball i formació. S’han concedit prop de 150 ajudes per a aturats/des per formar el seu negoci. A això cal sumar la creació de tot un pla per a generar oportunitats i llocs de treball, el ‘Viatge a l’Empleabilitat’, que fa que Alzira siga una de les ciutats on menys desocupats/des hi ha després de València, malgrat les elevades taxes d’atur encara.

En l’apartat de Desenvolupament Econòmic, cal destacar la promoció del nostre producte típic, la Reganyà, de la mà del Gremi de Forners i Forneres. Fins i tot, la recent celebració de la Biosfira, la fira de productes ecològics, fa que ens situem com a puntal de les economies verdes i sostenibles a nivell local.

Gràcies a l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA s’ha aconseguit 400.000 euros per a invertir en materials innovadors en la restauració del magatzem de Cucó. I igualment s’ha rebut una ajuda europea de més de 150.000 euros per a promocionar l’aprenentatge i la formació juntament amb l’Associació Empresarial i la Cambra de Comerç de Milà. Fins i tot, per primera vegada s’ha presentat a la UE un projecte de ciutat sostenible i  integrador per a optar a 4 milions d’euros dels fons FEDER, l’Alzira Avança.

De fet, la participació d’EU al govern local ha permés avançar en altres dels principals punts del nostre programa electoral: la nova carta de participació ciutadana, les assemblees ciutadanes com a òrgans per sentir la veu del poble, l’eliminació dels carrers franquistes per a una denominació que respecte la memòria democràtica, l’obertura de nous serveis de l’Ajuntament (la Clau, l’Oficina Comarcal d’Habitatge…), la recuperació de descampats per a ús públic, l’eliminació de la irracional expansió urbana de l’era del PP en la nova revisió del PGOU, la peatonalització del centre urbà o, entre altres, tractar de garantir la gratuïtat dels llibres de text per a totes les xiquetes i xiquets amb Xarxa Llibres.

Dos anys de canvis, dos anys que hem pogut implementar polítiques d’esquerres. Una legislatura en què estem volent escoltar el nostre veïnat, situar el treball com a prioritat per a l’Ajuntament, posar en marxa un nou model econòmic, millorar dels serveis públics per a tota la ciutadania… Línies mestres en les que cal encara aprofundir. Des d’EU creiem que queda molt de camí encara per recórrer i consolidar aquestes transformacions. Això no obstant, sense totes les entitats i persones que creuen que eixes han de ser les vertaderes prioritats de canvi, sense la seua implicació, participació i protagonisme, no podran ser dutes avant.

Ivan Martínez Araque, portaveu municipal del Grup Municipal d’EUPV i 2n Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Alzira

Related Articles

Back to top button