Sixto: “Que la Inspecció de Treball persegueixi als Ajuntaments per convenis de més de 30 anys és desproporcionat i il•lògic”

Esquerra Unida exigeix a la Diputació de València que assumeixi la seva responsabilitat davant les denúncies de la Inspecció de Treball pels convenis que manté aquesta  institució amb els ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

De moment s’han celebrat ja 5 judicis, i tots ells han estat desfavorables per als Ajuntaments. Aquestes condemnes impliquen el pagament dels últims 5 anys de Seguretat Social d’aquestos tècnics, “i suposen un altre colp al municipalisme”, diu Sixto, “a més a més no té cap sentit que es condemnen als Ajuntaments quan són convenis amb la pròpia Diputació i que porten vigents més de 30 anys. Com és possible que els serveis jurídics de la Diputació no hagen previst aquest tipus de problemes?, es pregunta el diputat. “El que si que és cert és que la Diputació si que té mitjans per saber si aquestos convenis eren legals o no, i no els ajuntaments”.

“Per això ja registràrem davant la Mesa del Congrés una petició de compareixença del Director General de Treball i Seguretat Social precisament per a que explique els motius de portar als tribunals a 187 ajuntaments valencians per contractar a autònoms per desenvolupar certs treballs. Es tracta de municipis xicotets sense capacitat pressupostària per tindre’ls en plantilla i menys per assumir el cost que va a significar per les arques municipals aquestes  ‘sancions’”, afegeix el diputat.

“Des d’Esquerra Unida defensem la no externalització dels serveis, en aquest cas el problema és la limitació pressupostària, que els impedeix tindre aquests tècnics en plantilla. En qualsevol cas, els ajuntaments han utilitzat els mitjans que tenien al seu abast per  poder donar el millor servei de la manera més eficient per als seus veïns i veïnes. Per això, anem a seguir exigint un finançament més just per als Ajuntaments”, diu Sixto.

“El que no entenem és com un tribunal pot condemnar a un Ajuntament per a que aquests treballadors entren a formar part de la plantilla municipal si la pròpia llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, l’anomenada llei Montoro, ho prohibeix expressament”, explica Sixto, “i a més a més sense passar per cap procés de selecció per a la funció pública, on els principis d’igualtat, mèrit i capacitat per a la provisió de llocs de treball en aquest cas no es complirien”.

Per a l’Alcaldessa de Riola, un dels Ajuntaments condemnats, Judith Capellino, “aquesta sentència ha estat un colp molt dur, els Ajuntaments no som responsables d’aquesta situació ‘irregular’, la diputació oferia aquest tipus de convenis i nosaltres simplement ens adherim. Hem estat pagant l’IVA d’aquestos serveis, tal i com obliga la llei al treballar amb autònoms, amb el que si ara hem d’assumir la Seguretat Social d’aquestos professionals, perquè entenen que són personal laboral i no autònom, exigim que se’ns retorne aquest IVA que hem pagat. D’altra manera es duplicarien els pagaments a hisenda, per una banda com autònom i l’altre com personal laboral”. Insisteix en què “no és just que es culpe als Ajuntaments després de 30 anys, no té cap sentit”. Des d’Esquerra Unida es van a presentar mocions en tots els Ajuntaments de menys de 5.000 habitants para exigir solucions “a més a més, la Diputació no pot creure que amb pagar l’assistència jurídica siga ja suficient, donat que ells ens han abocat a aquesta situació, haurien de cobrir els cost que se’ns exigeix”, conclou l’alcaldessa.

En aquests moments, existeix un cert malestar entre aquests ajuntaments als quals s’uneix un cert sentiment d’indefensió ja que alguns tenen previst els judicis per al 2018 “amb el que no podran ni reclamar l’IVA ja que per llavors ja haurà prescrit”, expliquen.

REG 212800CONFLICTO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Show More

Related Articles

Back to top button