“La Diputació posa les bases d’un nou model de serveis socials que avança en justícia social”

 • Les ajudes al sosteniment dels Serveis Socials Generals, les bases de les quals i la nova convocatòria única s’aprovaran en la Junta de Govern demà, obrin la porta a la contractació de professionals
 • La Diputació ha incrementat en 3 milions d’euros la partida dedicada als serveis socials bàsics dels ajuntaments, malgrat l’ajust de 15 milions en el pressupost global per a 2017
 • Rosa Pérez Garijo: “Posem les bases d’un model que avança en justícia social i aposta per la prevenció. L’objectiu és detectar els problemes abans que s’agreugen i no limitar-nos simplement a donar ajudes quan existeix la urgència”La diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, ha destacat aquest dilluns, Dia Mundial de la Justícia Social, que la Delegació que gestiona està “implementant els objectius de govern de la Diputació en matèria de justícia social” a través de les noves ajudes al sosteniment dels Serveis Socials Generals, les bases de les quals i la convocatòria única s’aprovaran en la Junta de Govern que celebra demà l’ens provincial.
  “Posem les bases d’un model que avança en justícia social i que aposta per les polítiques de prevenció, de manera que les ajudes no es limiten a quanties reduïdes quan fan falta amb molta urgència sinó que es detecten els problemes abans que siguen més greus”, ha explicat la diputada.
  Enguany, les ajudes presenten la novetat d’estar unificades en una sola convocatòria de subvenció amb la finalitat de reduir la burocràcia administrativa per als sol·licitants.
  “En lloc d’oferir moltes ajudes de petites quanties, que sumien als treballadors socials en tràmits burocràtics, ara convoquem una sola subvenció que tindrà diferents conceptes: pobresa energètica, necessitats alimentàries, i tot el que és necessari traure endavant des dels serveis socials de base en els municipis de menys de 10.000 habitants”, ha desgranat Pérez Garijo.
  A més, les noves ajudes obrin la porta a la contractació de nous professionals –una inversió que la Diputació assumeix al 100% per primera vegada– perquè els Ajuntaments tinguen la possibilitat de conformar equips d’atenció social primària.
  Malgrat l’ajust de 15 milions d’euros en el pressupost global de la Corporació per a 2017 a causa de la retallada de les aportacions de l’Estat, Pérez Garijo ha reivindicat l’increment de 3 milions en la partida d’ajudes als ajuntaments menors de 10.000 habitants per a serveis socials bàsics com una “aposta clara per la justícia social, que senta les bases d’un nou model”.
  “En la Diputació de València heretem una gestió de serveis socials basada fonamentalment en l’assistencialisme, que des del principi de la legislatura hem treballat per canviar”, ha asseverat.
  Per a la diputada, aquesta nova subvenció representa un “canvi de rumb respecte al model de serveis socials caracteritzat per la privatització dels serveis públics, la utilització de criteris polítics en el repartiment de les ajudes, la falta de participació dels professionals en la presa de decisions i l’absència total de coordinació amb la Generalitat”.
  Nou model de serveis socials
  “El nostre treball polític està enfocat a ser un agent de primer ordre en la consecució d’un nou model de serveis socials, basat en el principi de justícia social”, ha subratllat Pérez Garijo. “Pretenem revertir el model neoliberal i apostem pel desenvolupament i enfortiment dels serveis socials públics, partint dels principis de normalització, accessibilitat universal i no discriminació”.
  Entre els objectius del nou model de serveis socials que impulsa la Corporació es troba l’atenció a la prevenció i les causes de l’exclusió social, així com la intervenció comunitària “enfront d’una gestió majoritàriament burocràtica d’ajudes merament pal·liatives”, ha opinat la diputada.
  Una altra de les claus és la coordinació política i interadministrativa amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives “per a aconseguir una ordenació i mapificació dels serveis socials en el nostre territori, basada en la planificació i l’avaluació”, característiques de les quals “mancava el model assistencial del Partit Popular”, apunta Pérez Garijo.
  Per a la Delegació d’Inclusió Social, el municipalisme “en el seu vessant polític, i també entès des del compromís de la Diputació amb la cooperació tècnica i econòmica dels Ajuntaments de la província” és l’eix d’aquests objectius.
  “És important tenir en compte que els serveis socials són l’únic sistema de benestar on l’administració local exerceix àmplies competències i, per tant, l’harmonització entre les Entitats Locals i la Comunitat Autònoma és fonamental”, ha raonat la diputada.
  I, en aquesta línia, “fa falta escoltar, valorar i respectar als i les professionals, que han de ser els agents centrals del nou model”, caracteritzat en última instància per la “màxima transparència i participació”, conclou.
  Criteris objectius
  La subvenció es basa en el model social bàsic, establit per la Conselleria d’Igualtat i Política Inclusives, i segons la Delegació d’inclusió Social és una “aposta institucional de governs” que col·laboren per a reconèixer als professionals i entitats locals preocupats “per prevenir l’exclusió social, que els indicadors apunten que està desbocada”.
  Els criteris d’adjudicació de les ajudes prioritzaran el reforç dels equips socials de base i tindran en compte el pressupost que l’entitat local dedica als serveis socials, així com el nivell d’execució i l’avaluació de cada programa en exercicis anteriors.
  Així mateix, es valoraran les necessitats objectives dels municipis en relació a la seua problemàtica social, que es quantifica en indicadors com la dispersió poblacional, les dificultats en la mobilitat i les comunicacions, la reculada demogràfica, l’envelliment i el risc d’exclusió, entre uns altres.
Show More

Related Articles

Back to top button