Esquerra Unida denuncia davant la Fiscalia una presumpta adjudicació il·legal del PP en la Diputació d’Alacant

Pérez: “L’empresa beneficiada va ser una de les firmes de publicitat que es va encarregar de l’eixida a Borsa de Bankia i els directius de la qual van ser imputats en el cas Rato”

La diputada d’EUPV per Alacant, Raquel Pérez, ha presentat aquest matí davant la Fiscalia Provincial d’Alacant una denúncia per possible vulneració de la legalitat vigent de la Diputació d’Alacant en l’adjudicació d’un contracte de comunicació per part de la Corporació Provincial a Zenith BR Media, S. A. al juny de 2016. Entre les justificacions adduïdes per Pérez en l’escrit destaca el fet que el plec tècnic per a la licitació està signat per personal eventual, que el propi president de la Diputació, César Sánchez, no ratifica el plec malgrat ser Presidència la que genera la necessitat i justificació de l’inici del procés de licitació, el fet que s’adjudicara a aquesta empresa malgrat ser l’única proposta, d’un total de set, que presenta una baixa temerària o que va ser una de les firmes de publicitat que es va encarregar de l’eixida a Borsa de Bankia i els directius de la qual van ser imputats, en el cas Rato pel Jutge d’instrucció 31 de Madrid.

Segons ha explicat la portaveu del grup provincial d’EUPV en la Diputació d’Alacant, l’11 de febrer de 2016 s’elabora i redacta el plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la planificació i compra de mitjans per a campanyes de comunicació, “el mateix dia que s’informa de la seua justificació de necessitat, per la qual cosa ja trobem la primera irregularitat, a la qual cal sumar que el plec tècnic per a la licitació està signat per personal eventual, és a dir, assessors polítics del propi partit que governa actualment en la Diputació d’Alacant”.

Segons ha indicat Raquel Pérez, “es va procedir d’aquesta manera a pesar que el ROF no arreplega la capacitat de delegar competències al personal eventual polític”. Cal destacar –ha apuntat la diputada- “que en 2012 aquestes dues persones, Antonio Vicente Peral i José Manuel Santamans, formaven part d’equip de govern del Partit Popular de la Generalitat Valenciana quan també es va adjudicar a la mateixa empresa el mateix servei, sota el mateix plec de condicions, pel mateix concepte i preu”.

En concret, Peral va ser diputat de Responsabilitats en les Corts Valencianes des de 2007 a 2015 amb responsabilitats en Noves Tecnologies, Societat de la Informació i Xarxes Socials, mentre que Santamans va ser assessor de Presidència des de 2011 a 2013, gestionant l’àrea de Relacions Informatives.

Investigats pel cas Bankia

D’altra banda, Raquel Pérez també ha denunciat que els administradors de l’empresa adjudicatària van ser investigats contra la Hisenda Pública de blanqueig de capitals i de corrupció entre particulars. En concret, -ha continuat- va ser una de les firmes de publicitat que es va encarregar de l’eixida a Borsa de Bankia i els directius de la qual van ser imputats, en el cas Rato pel Jutge d’instrucció 31 de Madrid.

Així mateix, algun conseller delegat de la companyia, actualment, estava entre la llista d’investigats per delictes contra la Hisenda Pública, de blanqueig de capitals i de corrupció entre particulars.

Baixa temerària

Igualment, Raquel Pérez inclou en la denúncia presentada hui que en l’acta de la mesa de contractació de sessió 16 de juny de 2016 s’arreplega que per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’aplicara un sol criteri d’adjudicació i que és el preu més baix i, per tant, s’adjudica a Zenith BR Media, S. A. per ser la més competitiva a nivell econòmic en oferir un descompte del 89’22 per cent sobre el preu de licitació de 870.000 euros.

Segons la legislació vigent en relació als contractes del Sector Públic, quan s’identifique una proposició que puga ser considerada desproporcionada o anormal, haurà de donar-se audiència al licitador que l’haja presentat perquè justifique la valoració de l’oferta i precise les condicions de la mateixa.

“Aquesta obligatorietat no s’ha donat i, per tant, estem davant una possible vulneració per part de la Diputació d’Alacant com a entitat adjudicadora el procediment legal d’adjudicació de contractes públics, fàcilment verificable aquesta actuació a través de les actes de mesa de contractació referides”, ha manifestat la diputada.

En definitiva, “considerem que estem davant una sèrie d’irregularitats que no es poden permetre en una Corporació Provincial que, a més, presumeix de ser transparent en la seua gestió”, ha dit Pérez, qui ha afegit que la denúncia plantejada hui “demostra que és possible que el PP continue utilitzant les administracions públiques en les quals governen per a seguir adjudicant contractes als seus amics i, per tant, utilitzant els diners públics per a benefici d’uns pocs coneguts”.

Related Articles

Back to top button