Esquerra Unida critica la inoperància de les diferents administracions davant la problemàtica de l’abocador de Residus Urbans del Campello

Sixto plantejarà una bateria de preguntes en el Congrés respecte a les mesures a prendre per les autoritats espanyoles

La diputada d’EUPV en la Diputació d’Alacant, Raquel Pérez, ha denunciat la inoperància de les diferents autoritats administratives a l’hora de donar una solució a un problema tan greu com és el del d’abocador de Residus Urbans de Les Canyades, situat en el terme municipal del Campello. En concret, Pérez ha explicat que després d’una reunió amb l’Associació d’Afectats el passat 4 de novembre, l’eurodiputada d’IU, Paloma López, va presentar davant la Comissió Europea una pregunta relativa a si aquest Parlament anava a prendre mesures davant les denúncies d’incompliment de la normativa europea rellevant, incloses les directives sobre residus, abocadors, aigua i qualitat de l’aire.

En la resposta facilitada s’informa que la Comissió Europea ja va avaluar la informació proporcionada per les autoritats espanyoles el 21 de desembre de 2010, després de la petició de recerca sol·licitada pel que fóra europarlamentari d’IU, Willy Meyer. “Un vegada finalitzada l’avaluació, la Comissió, al no haver trobat cap prova d’incompliment de la legislació de la UE, va arxivar l’expedient. La Comissió no ha rebut cap informació addicional sobre la planta de tractament de residus després d’aqueixa data”, s’arreplega textualment.

Així mateix, l’escrit de contestació indica que el deure d’assegurar el compliment de la legislació ambiental de la UE “competeix principalment a les autoritats judicials i administratives dels Estats membres. Correspon per tant a les autoritats espanyoles competents garantir que s’aplique correctament la legislació en aquest àmbit”.

“Com és possible que davant una problemàtica de tal envergadura la UE, que compta amb un conjunt complet de normes per a garantir una gestió i eliminació segures dels residus, es llave les mans d’una manera tan vergonyosa?”, s’ha preguntat la diputada. És més, -ha continuat Raquel Pérez- “ens sembla una falta de respecte que, a més, es dignen a incloure un paràgraf en el qual ens recorden que la Unió Europea disposa de les Directives 2008/98/CE, sobre els residus, i 1999/31/CE, relativa a l’abocament de residus, i afigen que, correctament aplicat, aquest conjunt de normes ha de garantir que els residus es gestionen degudament, sense posar en perill la salut humana i sense perjudicar al medi ambient”.

Per a la diputada alacantina, “la resposta donada per les autoritats europees, sumada a la passivitat tant de l’Estat espanyol, la Generalitat Valenciana i el propi Ajuntament del Campello, ens demostra que no hi ha cap intenció de donar una eixida als problemes d’aquesta planta quant a la gestió dels residus i la possible contaminació que els mateixos estan causant a causa de les emissions gasoses que generen mals olors i molèsties als veïns, sense oblidar-se dels abocaments de lixiviats i que en el mes de febrer del passat any van provocar l’aparició de tolles negres localitzades”.

No obstant açò, el diputat d’EUPV en el Congrés dels Diputats, Ricardo Sixto, s’ha compromès a plantejar una bateria de preguntes a la Mesa del Congrés relatives a les mesures que van a prendre les autoritats espanyoles davant l’incompliment reiterat de les diferents normatives europees i estatals de l’abocador de Residus Urbans de Les Canyades.

Show More

Related Articles

Back to top button