Esquerra Unida demana que s’augmente el límit màxim d’acceptació de sol·licituds del Servei de Teleassistència Domiciliària fins al 250 per cent

La diputada d’EUPV en la Diputació d’Alacant, Raquel Pérez, ha presentat una moció al Ple de la Corporació Provincial del pròxim 7 de desembre en la qual sol·licita que es modifique el Reglament del Servei de Teleassistència Domiciliària en el seu article 6 i 18 augmentant el límit màxim d’acceptació de sol·licituds per l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) fins al 250 per cent. Pérez argumenta en l’escrit que l’article 6 del Reglament del Servei de Teleassistència Domiciliària estableix que l’usuari o usuària deu disposar d’un nivell d’ingressos igual o inferior al 150 per cent de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) que s’establisca anualment i que per al càlcul anual es prendrà l’import de les dotze pagues mensuals més les pagues extraordinàries.

Aquest indicador (IPREM) està fixat per a 2016 en 17,75 euros diaris, el mensual en 532,51 euros i l’anual en 6.390,13 euros, per tant “porta congelat pel govern des de fa més de 6 anys i la seua quantia està molt per sota del Sou Mínim Interprofessional (SMI) de 648,60 euros”, ha explicat Pérez, qui ha afegit que, per açò, “considerem que el barem econòmic és massa restrictiu en aquest punt, podent-se adequar a les actuals necessitats socials ja que si realitzem el càlcul programat, una persona amb un salari de 799 euros mensuals no podria optar a aquest servei social”.

Segons ha defensat la diputada alacantina, “des d’EUPV entenem que el servei de Teleassistència Domiciliària és essencial perquè les usuàries i usuaris del mateix puguen romandre en el seu mitjà habitual de vida, així com tenir el contacte amb el seu entorn soci-familiar, evitant així el desarrelament i assegurant la intervenció immediata en crisis personals, socials o metgesses”.

Finalment, Raquel Pérez ha recordat que aquest servei actualment ho gestiona una empresa privada amb un cost per a la Diputació d’Alacant d’1.146.408 euros i l’estimació de beneficiaris d’aquest servei es va establir en 2013 en 14.075 persones, amb un cost per terminal de 16,12 euros.

 

Related Articles

Back to top button