XIII Assemblea EUPV

Es presenten davant l’Assemblea d’EUPV els següents documents seguint les Normes i el calendari aprovades pel Consell Polític Nacional:

Documents per al debat de la XXIII Assemblea EUPV:

Candidatures

Dins del termini previst per les normes de la XIII Assemblea s’han presentat dues candidatures. Una vegada revisades, les mateixes compleixen els requisits establits tant en les normes com en els Estatuts, per la qual cosa es proclamen les dues següents candidatures :

Candidatura A “CONTINUEM ENDAVANT, FENT PAÍS”

Per al Consell Polític Nacional encapçalada per Rosa Pérez Garijo

Per a la Sindicatura de Comptes encapçalada per Julio Cintas Verdejo

Per a la Comissió Revisora de Comptes encapçalada per Miquel Nicolau Tarazona Benlloch.

Manifest Candidatura A

Vídeo Candidatura A:

Candidatura B “PER UNA ESQUERRA FORTA I COMBATIVA”

Per al Consell Polític Nacional encapçalada per Roberto Rovira Puente

Manifest Candidatura B

Vídeo Candidatura B:

Back to top button