Corts Valencianes

Rosa Pérez Garijo – Diputada Autonómica Unides Podem

Cobra com a Consellera de la Generalitat. Consulta el seu salari en la fitxa corresponent en la secció de la Generalitat.

Estefania Blanes León – Diputada Autonómica Unides Podem

Salari Net Mensual 2150€¹

Complement per persones al seu càrrec 300€

A banda, totes les diputades perceben un complement d’exercici de la funció depenent del lloc de residència.

Aporta cada mes 1000€ a EUPV²


¹En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

²Varia en funció de l’activitat parlamentària mensual.

Back to top button