Xàtiva Unida denuncia que la falta d’empenta al departament de recursos humans afecta directament a la justificació de subvencions i es tradueix en la pèrdua d’oportunitats per a la ciutat.

Aquest plenari Xàtiva Unida preguntarà pels problemes al departament de recursos
humans per a cobrir les baixes de personal i que tenen com a resultat la minoració en subvenció
de fins el 70% de la quantitat concedida en programes tan delicats com els destinats a la millora
de la salut mental.

Amor Amorós va preguntar en la comissió de regim interior el motiu de no cobrir les baixes
de llarga duració del tècnics responsables de les demandes de subvencions, qüestió que Xàtiva
Unida denuncia que es tradueix en la pèrdua d’oportunitats per a la ciutat.

En la comissió de sociocultural d’aquest més de maig, la Regidora de Cultura Raquel
Caballero deixà constància de la dificultat que està trobant en el seu propi equip de govern per a
cobrir les baixes del seu departament, qüestió que està afectant directament en la redacció d’un
projecte de millora del castell per a poder accedir als fons europeus.


Xàtiva Unida va traslladar la pregunta sobre el personal a la comissió de Regim Interior. Reig
no va aclarir a què es degut el retard en el departament de cultura i va afirmar que no és una
dificultat específica per a eixe departament sinó que és la tònica de tots els departaments. No es
un problema de pressupost sinó de no disposar de borses de personal.


En la Junta de Govern d’aquest dilluns s’aprovà la minoració de 2 subvencions al
departament de Benestar Social , en concret la destinada a SASEM (Servei d’Assessorament i
Seguiment de la Malaltia Mental) que dels 31.000€ concedits es minora en 21.700€ degut a que la
borsa de personal de treball social està esgotada. En Paraules d’Amorós “ Este equip de govern es
creix quan parla de gestió però la realitat és que està perdent subvencions i tornant les concedides
precisament per la falta de gestió, incapaços de buscar alternatives, com s’ha fet en altres
ocasions, per exemple signant convenis per a utilitzar borses d’altres Ajuntaments o
Mancomunitats”

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba