Xàtiva Unida valora positivament l’increment del pressupost en les partides d’accesibilitat, parcs i cicle hidràulic.

Amorós ha manifestat que “fruit de les negociacions de Xàtiva Unida s’han millorat les partides destinades a parcs i jardins, accessibilitat i cicle hidràulic. Ara demanem valentia per a
executar estos diners i que no es queden en paper mullat ja que és l’oportunitat de millorar el
que nosaltres considerem serveis bàsics”.


Avui passa per Comissió d’Hisenda aprovar la cinquena modificació del pressupost de l’any
2023 fruit del increment dels diners que han resultat de la liquidació del 2022. Xàtiva Unida pensa
que no és pot retardar més la redacció d’un projecte d’intervenció per a la renovació integral de la
xarxa de proveïment d’aigua potable i clavegueram amb diagnosis, cronologia i cost de les
actuacions per fases. Així com que les intervencions tant en accessibilitat d’edificis públics o via
pública, com d’espais familiars no poden deixar de ser constants i estar presents en tots els
pressupostos.


Amorós ha conclòs “No anem a parar d’exigir que es materialitze el que s’ha promès, i ens oferim a
treballar colze a colze per a que les licitacions d’estos contractes estiguen preparats el més aviat
possible. Sabem que el punt feble d’este govern és l’execució, aprovar les coses en paper és molt
sofrit

Related Articles

Back to top button