Guanyar Alcoi demana responsabilitat al govern del PSOE amb els comptes de l’Ajuntament

El passat plenari el PSOE va presentar més de 200.000 euros en factures de 2022

L’Ajuntament d’Alcoi encara no té ni esborrany del pressupost de 2023.

En el plenari de 3 de març la regidora Vanessa Moltó amb el beneplàcit de l’alcalde i tot el seu govern va passar desenes d’operacions extrajudicials de crèdit. Més de 200.000 euros que encara es devien de l’any 2022 utilitzant de manera sistemàtica una eina que com bé diu la normativa ha de ser un instrument concret que permet imputar al pressupost vigent obligacions derivades d’exercicis anteriors però amb uns tràmits fiscalitzadors menors als habituals. Són factures que algunes es remunten als mesos d’abril i maig de l’any passat i, per tant, assenyala Guanyar, no es tracta de pagaments sobrevinguts sinó d’una pràctica sistemàtica en una comptabilitat creativa que acosta molt la gestió comptable del PSOE a la del PP i que perjudica la ciutat. Com bé assenyala Pablo González: “des que estic treballant a l’Ajuntament d’Alcoi he vist repetidament com s’esmena el pressupost i com es fan aquest tipus d’operacions. Però mai havia vist un document de 232 pàgines on van relacionant-se aquests pagaments que no s’han fet quan tocava. Ens sembla molt poc seriós i molt poc respectuós amb la responsabilitat del càrrec. I ja sabem que són mals gestors, perquè ho veiem cada dia, però pensem que no ens hem d’acostumar, Alcoi mereix tindre ungovern més competent prenent decisions.”

D’altra banda, Guanyar Alcoi ha lamentat també la forma de presentar aquestes operacions. En un document complet, de 232 pàgines, amb imatges incrustades on no es poden fer cerques i per tant dificulten molt la tasca de fiscalització. I a més a més amb moltes de les operacions remetent a unes factures que no hi són adjuntes al document. També són factures de feines que es podrien haver previst amb anterioritat i que en moltes ocasions caldria estudiar si realment és necessari fer-ho d’aquesta manera o són una solució que els convé al govern i no a la gestió diària de l’Ajuntament.

Related Articles

Back to top button