Què està passant amb el gas?

Daniel Méndez, membre de Guanyar Alcoi

El gas natural és una font d’energia fòssil que a més d’utilitzar-se per a calfar les nostres llars és àmpliament utilitzat en la indústria, i també per a generar electricitat en les centrals de cicle combinat, principalment en època de sequera.

Les centrals tèrmiques de cicle combinat transformen l’energia tèrmica del gas natural en electricitat mitjançant el treball conjunt d’una turbina de gas i una altra de vapor. El procés implica la posada en marxa de dos cicles consecutius: el cicle de Brayton, que correspon a la turbina de gas convencional, i el cicle de Rankine, que opera amb la turbina de vapor.

La suspensió per l’estatal russa Gazprom del flux de gas, al·legant suposats treballs de manteniment, es va produir poques hores després que el Grup dels 7 països més poderosos del planeta decidira imposar un topall màxim al preu del petroli rus i prohibira el seu subministrament marítim si no es paga per aqueix cru un preu limitat.

D’on ve el gas?

Europa continental s’ha subministrat principalment de gas rus i de gas de la Mar del Nord a través de gasoductes donada la proximitat dels jaciments. Espanya, per la seua situació geogràfica, es proveeix de gas d’Algèria a través de gasoductes, però també de gas de múltiples orígens (Catar, els EUA, Nigèria, etc.) que ve en forma de gas natural liquat (GNL) en vaixells.

S’ha produït un fort increment dels preus de gas en els mercats europeus que s’ha vist agreujat per la reducció de subministrament de gas rus a Europa continental, com a mesura de represàlia per les sancions imposades per la guerra, el subministrament d’armament i l’ensinistrament a l’exèrcit ucraïnés. El tall de gas rus s’ha intentat compensar amb subministraments de GNL (gas natural liquat transportat en vaixells); no obstant això, la Unió Europea no compta amb infraestructura suficient per a descarregar tot el GNL que necessita el que provoca restriccions.

Què està passant amb els preus del gas?

Aquesta escassetat es dona fonamentalment a Europa central i es reflecteix en el preu del mercat de gas holandés, TTF (Title Transfer Facility). El problema és que aquest mercat TTF és la principal referència de preu per a comprar i vendre gas en qualsevol país europeu, tinga o no restriccions de subministrament. Així, el preu holandés TTF que té restriccions està afectant Espanya que no té tals restriccions.

La Unió Europea ha reconegut que l’alt preu del gas està generant un fort impacte tant en la indústria com en els preus de l’electricitat i, si bé encara no s’ha pres una decisió definitiva, ha anunciat que està analitzant diverses opcions com pot ser un topall al preu del gas rus, que el preu del mercat holandés no siga la referència per a Europa o la creació d’una plataforma de compra centralitzada; això és, mesures perquè el TTF deixe de ser la referència utilitzada per exemple per a comprar gas a Espanya.

El simple fet d’anunciar mesures d’ajust o intervenció va comportar una reducció del preu del gas de 150 €/MWh, la qual cosa demostra la importància d’eliminar l’especulació i limitar el preu del gas que es traduiria també en una disminució del preu de l’energia elèctrica.

Es fa necessari que les accions de la Unió Europea s’orienten al mercat del gas, com a origen del problema. Urgeix implementar mesures que limiten l’especulació i el preu en els mercats del gas.

A més cal afegir el canvi de postura del Govern espanyol, com a poc, sorprenent i inesperat, davant el conflicte al Sàhara Occidental, pot provocar un segon front en la crisi energètica, després del causat per la invasió russa d’Ucraïna. El Marroc ha aconseguit imposar la seua postura, fent costat al pla d’autonomia del Marroc i descartant el referèndum d’autodeterminació del Sàhara Occidental. Algèria és el gran protector del Front Polisario, a més del principal subministrador de gas a Espanya, en un 43%.

mapa fluxe gas europa.png

Imatge: fluxos de gas natural en el mercat europeu, primer semestre de 2022 enfront del primer semestre de 2021. Les fletxes mostren els majors fluxos de gas natural en el mercat europeu i alguns fluxos més xicotets. Les puntes de fletxa indiquen la direcció, mentre que l’amplària de la fletxa indica la grandària del flux de 2022. Bruegel.

Font: ‘A grand bargain to steer through the European Union’s energy crisis’ Ben McWilliams, Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra and Georg Zachmann

Related Articles

Back to top button