Guanyar vol una empresa pública que recupere més serveis, més participativa i amb control democràtic en la contractació de personal

El govern de Toni Francés presenta amb presses per a la seua aprovació una proposta d’estatuts d’empresa pública que Guanyar Alcoi considera deficient per falta d’ambició a l’hora de plantejar la recuperació de serveis doncs es deixa fora els serveis més grans: aigua potable, transport públic i neteja viària.

La plataforma ciutadana proposa ampliar l’objecte social, obrir el consell d’administració a la participació ciutadana i als treballadors/es i garantir els mèrits i capacitats dels contractats.

Des de la plataforma ciutadana es porta anys demanant la creació d’una empresa pública com a eina possible, que no ideal, per a poder gestionar serveis municipals de forma pública. Al 2017 ja es va arribar a un acord amb el govern de Toni Francés per a que es treballara la seua creació així com per a la realització d’informes sobre la viabilitat de la recuperació dels serveis públics. La constitució de l’empresa pública no ha sigut possible fins ara perquè l’Ajuntament no acomplia els paràmetres de la llei d’estabilitat pressupostària però amb les circumstàncies excepcionals per la Covid-19 aquestes regles fiscals es van suspendre per a 2020 i 2021. Ara el govern presenta una proposta d’empresa pública amb presses per a la seua aprovació quan s’hauria pogut estar treballant durant anys aquest tema.

Per a Guanyar Alcoi, la proposta és molt poc ambiciosa en el que respecta a la recuperació de serveis. Com exposa el regidor de la formació municipalista, Pablo González: «la proposta de Francés conté alguns aspectes que ens preocupen. Primer, es planteja l’empresa pública només per a serveis no massa complexos i que en molts casos es podrien gestionar de forma directa.» L’exemple d’açò són els serveis amb els que proposa començar la seua activitat: la gestió del Complex Esportiu Eduardo Latorre, que ja està sent gestionat de forma pública, i també la neteja d’edificis i dependències municipals, que s’ha externalitzat fa mesos amb un contracte fins al 2023 quan el 2014 el govern declarava que s’estava ultimant l’expedient perquè la neteja dels edificis municipals fora de gestió directa. Preocupa també que l’objecte social plantejat per a l’empresa deixa fora la gestió de serveis municipals com la recollida de residus, el transport urbà i la gestió de l’abastiment d’aigua. «Ens diuen que no es volen incloure eixos serveis per no crear falses esperances i el que passa és que provoquen la sensació contrària, que no hi ha cap intenció de treballar per la recuperació de serveis.» afirma González.

Per un altre costat la plataforma municipalista manifesta dubtes en el control de les contractacions de personal en no trobar cap referència als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat a l’hora de la selecció de personal així com la falta de representants de la ciutadania i del personal treballador en el consell d’administració. «no podem pretendre crear una empresa pública sense el control necessari que puga fer que es convertisca en un lloc per a col·locar a adeptes del partit de torn en cada moment»

Guanyar Alcoi aposta per la gestió directa dels serveis a la ciutadania ja que és la principal manera d’assegurar el benestar de les alcoianes i alcoians. Altres ciutats properes com Asp ho han demostrat recuperant serveis com la recollida de brossa i evidenciant que pot ser rendible per a les arques municipals. Guanyar demana tres elements principals per l’empresa pública a Alcoi puga funcionar amb unes mínimes garanties i ser útil a la ciutadania:

• Ampliar l’objecte de l’empresa pública per a que de manera progressiva es puguen implementar en la seua gestió els serveis a la ciutadania i no deixant de banda explícitament com es fa ara el transport públic, la recollida de residus o la gestió de l’aigua potable.

• Incloure a representants de la ciutadania i del personal treballador en el consell d’administració d’aquesta empresa pública.

• Que l’accés als llocs de treball de l’empresa pública estiguen sotmesos a la lliure concurrència sota criteris públics d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Al remat, com exposa González: «es tracta d’afavorir la gestió pública dels serveis a la ciutadania, no de dissimular que la major part dels serveis es continuen gestionant de forma privada. Vendre l’empresa pública per a recuperar serveis però deixar fora de l’equació als importants és afavorir la concentració de la majoria dels recursos públics en les empreses privades, que és el que vol la dreta i el que empitjora el benestar de les alcoianes i alcoians.»

Related Articles

Back to top button