S’elaborarà una ordenança contra la contaminació acústica a proposta de Guanyar

La proposta de Guanyar Alcoi per a redactar una ordenança contra la contaminació acústica que permeta regular, controlar i sancionar els sorolls per tal de millorar la convivència a la ciutat va ser acceptada i s’elaborarà abans del final de legislatura.

Alcoi igual que altres ciutats pateix nivells de soroll que poden arribar a ser perjudicials per a la salut de la ciutadania i la qualitat del medi ambient. Els estudis municipals, com el Pla Acústic Municipal, que data del 2014, indiquen la necessitat de la redacció amb prioritat alta d’una Ordenança contra la contaminació acústica per a poder prevenir, vigilar i corregir la contaminació acústica. De la mateixa manera, el Síndic de Greuges ha realitzat resolucions en els últims anys que parlen de la passivitat de l’administració local front a alguns problemes de soroll.

Des de Guanyar Alcoi es va demanar al passat plenari que es realitzen els tràmits necessaris per a aprovar una Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica i es consigne la quantitat necessària per a la seua execució. Tal com apunta el regidor Pablo González “hi ha moltes veïnes i veïns que pateixen pels soroll del carrer on viuen, que no poden dormir, que tenen estrés. I això s’ha de resoldre, és responsabilitat d’un ajuntament. Al llarg dels anys no s’ha elaborat l’ordenança i creiem que és necessària per a millorar tant la convivència a la ciutat com els possibles problemes de salut derivats del soroll. Quan demanem pacificar els carrers demanem que hi haja menys vehicles de motor però també que es controle als que circulen i sense esta reglamentació no es pot portar a terme eixe control del soroll.”

El govern va acceptar la proposta i planteja la seua redacció per a abans que acabe esta legislatura. A més es va acceptar plantejar les partides necessàries per a la seua posada en marxa. “Creiem també necessari que s’invertisca el necessari per a poder posar-la en marxa. La passada legislatura ja demanàvem per exemple que s’invertira en sonòmetres i en formació per a poder arribar a realitzar mesures però se’ns va rebutjar la proposta. Ens haguera agradat que s’haguera actuat abans i de forma més planificada i coordinada amb altres actuacions de mobilitat però veiem positiu que almenys ara hi haja la intenció de començar a redactar esta ordenança que creiem pot ajudar a millorar la vida de les alcoianes i alcoians. Esperem que ara l’ordenança s’elabore de forma participada, comptant amb les veïnes i veïns i que no es faça amb presses com la majoria de coses” conclou González.

Related Articles

Back to top button