Esquerra Unida impulsarà una moció als municipis del País Valencià per retornar a domini públic el patrimoni immatriculat per l’Església

La iniciativa qualifica “d’espoli monumental” les immatriculacions que l’Església catòlica va dur a terme durant la dictadura franquista i posteriorment amb la regulació d’Aznar

Assenyalen la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans en la matèria, que ha condemnat a l’Estat espanyol per permetre aquesta mena d’actuacions

Esquerra Unida impulsarà la moció després d’haver mantingut reunions amb València Laica, l’organització per la defensa i promoció del laïcisme, per tal d’actuar a tots els nivells administratius, de l’autonòmic al municipal. En aquest sentit, l’organització d’esquerres lluitarà perquè des dels ajuntaments es puguen aconseguir tots els registres de les immatriculacions realitzades i fer-los públics, instar al govern d’Espanya a declarar la nul·litat d’aquestes actuacions i retornar el patrimoni a domini públic.

Antoni Llorente, responsable de política municipal d’Esquerra Unida del País Valencià ha afirmat que “l’objectiu és sumar els esforços de totes les administracions per tal d’atendre a allò que els tribunals internacionals fa temps que li diuen a l’Estat espanyol”, i d’aquesta manera “poder frenar i revertir un dels abusos legals històrics protagonitzats per la jerarquia de l’Església catòlica al nostre país”.

Aquesta iniciativa exposa que “la pressió ciutadana i política ha revelat nombrosos escàndols en tot l’Estat, provocant l’aprovació de la llei 13/2015, que modifica la reforma de la Llei Hipotecària de 1946, per a eliminar el privilegi registral esmentat i evitar d’aquesta manera un possible recurs d’inconstitucionalitat” i denúncia que “ho fa sense efectes retroactius, amb el que es produeix una amnistia registral sobre els milers de béns inscrits per l’Església catòlica durant tot el seu període de vigència”. També critica les mancances del llistat presentat pel govern estatal, en el qual “no es detallen les immatriculacions realitzades entre 1946 i 1998” i a més les dades que presenta “no permeten en molts casos la identificació del bé immatriculat”.

A partir de l’esmentat informe que s’ha desenvolupat des del govern estatal, i malgrat les seues limitacions, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica estudia ja també les possibles vies per recuperar aquest patrimoni públic, una tasca que estan desenvolupant multitud d’institucions arreu de l’Estat i que concerneix a totes les administracions.

Related Articles

Back to top button