Unides Podem presenta una PNL per a l’eliminació de l’IRPH com índex de referència en les hipoteques

  • Estefanía Blanes; “aquest índex suposa un enriquiment injust per a la banca i un enorme sofriment econòmic per a les famílies afectades, que en moltes ocasions ha provocat desnonaments, amb l’enorme cost social que això comporta.”

Unides Podem ha presentat una proposició no de llei a la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local de les Corts per a sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol la supressió de l’IRPH (índex de referència de préstecs hipotecaris), passant els contractes hipotecaris afectats a estar referenciats a l’EURIBOR més un diferencial màxim de 1.

Per a Estefanía Blanes León, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Unides Podem en Les Corts i representant de la coalició en la Comissió de Justícia, “l’IRPH és un barem que acaben fixant les entitats financeres i de l’aplicació de les quals es desprén una clara falta de transparència i control des de fa anys”, per això, ha dit la diputada d’esquerres, “no és d’estranyar que associacions de consumidors especialitzades com Asufin denuncien que les famílies afectades per aquest índex assumeixen una mitjana de 165 euros de sobrecost al mes en les seues hipoteques.” Segons aquesta mateixa associació, en l’Estat espanyol existeixen entorn d’un milió de préstecs referenciats a l’IRPH que, des de 2004 haurien llançat una xifra pròxima als 25.000 milions d’euros a favor de la banca.

La diputada d’esquerres ha incidit sobre el que ha definit com a “pràctiques abusives” declarant que “les entitats bancàries van vendre aquest índex com un referent més estable, però en cap cas indicaven que es tractava d’un índex que tenia un sobrecost d’entre un 1.5 i un 3% més que els préstecs referenciats a l’Euribor, en definitiva, l’aplicació de l’IRPH mai ha sigut beneficiosa per a les famílies”, ha dit.

Per tot això, Estefanía Blanes ha manifestat que “ens sembla incomprensible, o com menys sorprenent, que la justícia europea i espanyola siguen tan dubitatives amb aquest índex hipotecari, no sembla lògic que al mateix temps que diuen que podria ser una clàusula abusiva i poc transparent no les declaren nul·les de manera decidida” i ha afegit, “perquè al final estem salvant a la banca a costa de l’esforç de més d’un milió de famílies treballadores que han sufragat injustament els enormes beneficis de la banca.”

Finalment, la diputada d’esquerres ha volgut deixar clar que “davant aquesta situació des d’Unides Podem creiem que és necessari donar una solució definitiva a les persones que han pagat i continuen pagant injustament per un índex hipotecari que hauria de ser considerat abusiu, i per això, en aquesta PNL sol·licitem al Govern de l’Estat espanyol que actue de manera decidida suprimint definitivament l’IRPH i que aquests contractes hipotecaris passen a estar referenciats a l’EURIBOR més un diferencial màxim de 1.”

Related Articles

Back to top button