Guanyar reclama un compromís real amb la igualtat en els pressupostos de l’Ajuntament d’Alcoi

Guanyar Alcoi vol que s’estudie a quins col·lectius socials es dediquen més o menys recursos públics de la ciutadania d’Alcoi. La plataforma posa com a exemple els diners que es dediquen a esports fonamentalment practicats per homes que reben, aproximadament, tres vegades més recursos que els esports de dones. Per a la regidora Sandra Obiol la situació és clara: “aquest exemple deixa molt clar que tenim la necessitat de saber a qui beneficia més –i a qui menys- els recursos públics. S’han d’avaluar els pressupostos en eixos termes. I si hi ha desigualtats tan grans com aquesta, canviar-ho. Perquè que jo sàpiga les dones també paguem impostos i no és just un retorn menor dels serveis que es paguen amb aquests impostos. Esperem que el govern de Toni Francés no continue renunciant a la seua capacitat per a canviar i millorar la realitat dels ciutadans i ciutadanes.”

En aquest sentit Guanyar ha proposat una esmena als pressupostos de 2021 per a incloure una partida de 20.000 € per tal d’implementar una acció decidida per al foment de la igualtat de gènere en l’esport. Es tracta per a la plataforma d’una necessitat no només en termes de justícia social sinó que, com han demostrat moltíssims estudis en l’àmbit internacional, suposa un estalvi de recursos públics en el futur. Invertir en fer que les xiques no deixen la pràctica esportiva en l’adolescència implica un millor estat de salut en la vellesa i per tant una menor despesa en serveis sanitaris. Aquesta esmena però, no ha sigut acceptada pel govern de Toni Francés, almenys de moment, que entenen que no existeix desigualtat.

Per això, la plataforma municipalista plantejarà dues accions, a curt i mitjà termini. En primer lloc demanarà en el proper plenari que s’arrepleguen les dades desagregades per sexe de les persones que practiquen esport a la nostra ciutat. I en segon lloc, insistirà en que es faça una auditoria de gènere a tots els futurs pressupostos de l’Ajuntament d’Alcoi. Com assenyala Obiol: “estem farts d’escoltar que som una ciutat intel·ligent i de destinar milers i milers d’euros a aquest objectiu. Però després no podem saber quantes dones practiquen l’esport al nostre poble. Ni qui rep més recursos públics. Doncs això s’ha d’arreglar si és que l’objectiu és fer polítiques justes.”

Related Articles

Back to top button