Unides Podem signa la moratòria del límit de despesa de personal d’ À Punt després de ser transaccionada amb PSPV i Compromís

  • A més de retardar l’aplicació de la limitació de la despesa de personal fins a 2023 s’afig que tampoc s’aplicarà als instruments d’ordenació de personal.
  • L’objectiu és garantir tots els llocs de treball de la Relació de Llocs de treball a través d’una Oferta Pública d’Ocupació completa.

L’article 36 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, estableix que el total del cost del Capítol I de personal no pot superar “un terç del total del pressupost” de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Fins ara, això significava que fins a 93 dels 469 llocs de treball que fixa la vigent Relació de Llocs de Treball (RLT) de la CVMC, és a dir, fins a 93 treballadores i treballadors de la radiotelevisió pública valenciana no podrien optar a consolidar la seua plaça a través de l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) i per tant, podrien perdre el seu lloc de treball.

L’aplicació d’aquest límit de despesa actualment es troba ajornat temporalment per una moratòria prevista en la Disposició addicional octava de la mateixa llei la vigència de la qual finalitza el pròxim 31 de desembre de 2020. Per a evitar el perjudici a les treballadores i treballadors de la CVMC per l’aplicació del límit de despesa de personal, l’única proposta que havien fet fins ara PSPV i Compromis era allargar aquesta moratòria amb una esmena que plantejava que la limitació “no s’aplicarà en l’exercici pressupostari 2021 i els de duració del segon contracte programa de la CVMC”, és a dir, ajornar l’aplicació del límit fins a 2023.

No obstant això, aquesta proposta de moratòria seguia sense garantir que es poguera traure l’Oferta Pública d’Ocupació completa, és a dir, no es podien oferir els 469 llocs de treball que fixa l’actual Relació de Llocs de Treball.

Per a Estefania Blanes León, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’Unides Podem i Presidenta de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual, “inicialment des d’Unides Podem no vam donar suport en la comissió a aquesta proposta perquè simplement allargava la moratòria i l’única cosa que s’aconseguia era generar una incertesa absoluta en les treballadores i treballadors que no es mereixien” i ha afegit, “per això ens vam posar a treballar per a intentar donar una solució més permanent a aquest problema.”

Després d’una intensa negociació mantinguda amb PSPV i Compromis, s’han pogut introduir canvis en la moratòria inicialment plantejada perquè la limitació de la despesa de personal tampoc s’aplique als instruments d’ordenació de personal de la CVMC i la SAMC (que inclou la vigent Relació de Llocs de Treball i la seua Oferta Pública d’Ocupació), d’aquesta forma, en paraules de la diputada d’Unides Podem, Estefanía Blanes, “hem signat aquesta esmena transaccional perquè amb la nova redacció hisenda hauria de permetre que l’Oferta Pública d’Ocupació isca completa i es garantisca la continuïtat de tots els llocs de treball” i ha afegit “i si això no fora així des d’Unides Podem tornarem a posar el tema damunt de la taula a PSPV i Compromis”, i ha afegit “perquè per a nosaltres garantir tots els llocs de treball ha sigut i serà l’únic objectiu”.

Finalment, Estefanía Blanes ha volgut reconéixer l’important paper dels sindicats en aquesta negociació afirmant que “hem estat en contacte permanent amb els representants dels treballadors i treballadores de la CVMC i la SAMC i aquest avanç s’ha aconseguit gràcies a totes i tots ells” i ha finalitzat dient, “des d’Unides Podem estarem observant al costat d’elles el compliment d’aquest nou acord per a garantir els llocs de treball i un servei de qualitat a les valencianes i valencians.”

Related Articles

Back to top button