Unides Podem vol garantir la continuïtat de tot el personal d’À Punt

La coalició d’esquerres considera que la nova moratòria proposada per PSOE i Compromís “manté en una situació d’incertesa a les treballadores i treballadors d’RTVV que no podem compartir”.

La llei 6/2016, de 15 de juliol, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, en el seu article 36.3, estableix que el total del cost del Capítol I de personal no pot superar “un terç del total del pressupost” de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Mentre que l’aplicació d’aquest límit es troba ajornat per una moratòria prevista en la Disposició addicional octava “no serà aplicable fins a la finalització del vigent contracte programa”, que finalitza el pròxim 2021.

Si aquest límit entra en vigor, significarà que dels 469 llocs de treball que fixa la vigent Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’entitat, fins a 93 persones no podran optar a consolidar la seua plaça pública de personal imprescindible i estructural, i podrien perdre’s. Aquest és el motiu pel qual només podrien oferir-se 376 llocs de treball a través de l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO), i el motiu pel qual les OPO que estan publicant-se són parcials i no poden cobrir tots els llocs de treball públic amb els quals actualment compta la radiotelevisió valenciana.

Una limitació de despesa en personal que, en paraules d’Estefanía Blanes León, presidenta de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual i portaveu del grup parlamentari d’Unides Podem en aquesta comissió parlamentària, “és una excepcionalitat que no podem trobar en cap altre servei del sector públic valencià, no té cap sentit”. I ha afegit que “la pèrdua d’ocupació pública afectaria principalment personal estructural i de serveis informatius de la radiotelevisió pública, la qual cosa obligaria a externalitzar una part d’aquests serveis amb l’augment de costos derivats del benefici empresarial que comporta, per tant, en cap cas estalviaríem en costos sinó que en privatitzar augmentaria la precarietat laboral i perdríem qualitat en un servei públic tan important”.

Per a evitar aquesta perjudicial situació laboral i de servei públic en la radiotelevisió valenciana, Blanes ha declarat que “des d’Unides Podem, proposem que directament s’elimine la limitació que impedeix destinar més d’un terç del pressupost a la despesa de personal, però en el cas que la resta de grups parlamentaris vulguen continuar mantenint algun tipus de restricció de despesa estem disposades a parlar, a buscar acords, però aquesta limitació no podria ser inferior al 40% del pressupost i sempre garantint tant els llocs de treball actuals com les seues condicions laborals, aquest és el nostre únic objectiu”.

Per part seua, PSOE i Compromis han proposat una esmena a la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, coneguda com a Llei d’Acompanyament al projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2021, que pretén modificar la Llei de la ràdio televisió valenciana ampliant la moratòria prevista en la seua Disposició addicional octava fins a 2023 però sense modificar el límit de despesa del terç del pressupost, en aquest sentit, la diputada d’esquerres ha considerat que “no podem simplement acceptar una nova moratòria que l’única cosa que fa és ajornar a 2023 un problema que és ací, i que allarga la incertesa i la precarietat d’unes treballadores i treballadors que no s’ho mereixen” i ha finalitzat dient, “per això continuarem intentant arribar a un acord durant la tramitació parlamentària, perquè la nostra proposta té la intenció de garantir els llocs de treball i els drets laborals de la radiotelevisió pública valenciana, i la garantia d’oferir un servei de qualitat tal com es mereixen les valencianes i valencians.”

Modificació de la LOTUP a través de la Llei d’Acompanyament

D’altra banda, Estefanía Blanes León, com a portaveu del grup parlamentari d’Unides Podem en la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports, ha volgut valorar les modificacions que PSOE i Compromis volen introduir en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), a través d’una sèrie d’esmenes “d’última hora” al Projecte de Llei d’Acompanyament al projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2021. Modificacions que se sumen a la que ja venien contemplades inicialment en aquest Projecte de Llei.

Per a Blanes, “després d’estudiar totes les esmenes proposades considerem que tant el seu número com el seu contingut sobrepassen per molt l’objecte d’una Llei d’Acompanyament, que és el d’aprovar mesures legislatives i administratives de caràcter fiscal o necessàries per a l’efectivitat dels pressupostos que acompanyen. En tot cas, si es donen modificacions d’un altre tipus han de ser puntuals i fitades”. No obstant això, continua la diputada d’esquerres, “les modificacions que es pretenen fer en la LOTUP no encaixen en aquest objecte, les hem analitzades i pensem que diverses d’elles són d’un calat suficient com per a pensar que han de ser plantejades en un procediment de modificació de llei ordinari i específic per a la LOTUP.

En aquest sentit, Blanes ha recordat que la LOTUP “ha sigut molt important històricament, els especuladors l’han utilitzada com a marc legal per als pelotazos urbanístics i per a evitar que aquest espoli continuara, ja es va modificar a principis de 2019 a través d’un procediment assossegat, reflexionat, tècnicament treballat i amb una elevat consens polític”, i ha finalitzat dient que “ara hem de ser responsables amb la nostra història, i per això des d’Unides Podem podem continuar treballant i donar suport a modificacions puntuals i necessàries com hem fet fins ara, però mai aprovar com a Llei d’Acompanyament el que és una modificació profunda de la LOTUP”.

Related Articles

Back to top button