Esquerra Unida escala a la Comissió Europea la preocupació davant possibles irregularitats en la concessió d’explotació del Faro del Cap de l’Horta a Alacant

Les eurodiputades Sira Rego i Manu Pineda han sol·licitat a la Comissió Europea el compliment de la Directiva 2014/52/UE, la protecció d’aquest espai mediambiental europeu integrat en la Xarxa Natura 2000 i la revisió de la concessió autoritzada per l’Autoritat Portuària.

L’Autoritat Portuària d’Alacant ha concedit l’explotació del Faro del Cap de l’Horta a un grup hostaler que transformarà el Faro en un restaurant. Un grup hostaler ja coneguts a Alacant per vulnerar els voltants d’un Bé d’Interés Cultural com és la Torre Castillo.
El far està declarat com a Bé d’Interés Cultural des de 1997. En l’expedient de concessió de l’explotació no consta informe municipal de compatibilitat urbanística amb el planejament ni amb el Catàleg de Proteccions d’Alacant. Tampoc consta informe de compatibilitat amb el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral ni sobre prospecció arqueològica prèvia o preceptiu estudi de Seguretat i Salut i de gestió de residus de construcció i demolició.

Tot això tenint en compte que la concessió se situa en un tram litoral considerat com a natural protegit i que per tant la seua concessió tindria impacte en espais de la Xarxa Natura 2000 i limítrofs, així com en el Lloc d’Importància Comunitària (LIC) en el qual es troba i que està a l’espera de convertir-se en Zona d’Especial Conservació (ZEC). La concessió vulneraria també la Directiva 2014/52/UE sobre avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el Medi Ambient. La contaminació visual, acústica i lumínica com la instal·lació de panells fotovoltaics a la terrassa o espècies exòtiques prohibides en espais d’interés natural impliquen impactes sobre nosaltres, l’entorn i els animals com les concentracions de gavines corsa, xatrac patinegre o corbs marins emplomallats.

Per això, després de desenes d’al·legacions presentades a l’expedient entre les quals figuren les del grup municipal Unides Podem en el qual s’integra Esquerra Unida Alacant, divendres que ve 2 d’octubre a les 18 hores tindrà lloc una concentració secundada per múltiples col·lectius entre els quals figura EU Alacant a la porta d’accés al far. L’objectiu és demandar una solució d’ús públic que cree un Centre d’Interpretació Ambiental dels seus valors naturals, culturals i paisatgístics, en lloc de l’explotació mercantil que no sols no redunda en el benefici social ni el ben comú general sinó que implica impactes possiblement molt negatius per a la zona protegida.

Des d’EU Alacant instem també les autoritats a seguir l’exemple del far del Cap de Sant Antoni a Xàbia (centre d’interpretació del P.N. del Montgò i de la reserva marina del Cap de Sant Antoni) i el model d’Alfàs del Pi al Faro de l’Albir, amb Museu i Centre d’Interpretació de la fauna i flora del Parc Natural de Serra Gelada i al fet que es paralitze la privatització d’aquests llocs emblemàtics a tots els nivells però especialment sensibles a la perpetuació de les seues condicions ambientals.

Related Articles

Back to top button