L’ESQUERRA D’ALZIRA PROPOSA UN PLA DE VIVENDA MÉS

Des de la coalició d’EUPV-ERPV es proposa un pla d’habitatge
que contemple més ajudes que no les d’emergència. “El dret a
la vivenda està reconegut per la Constitució, cap persona es
pot quedar sense sostre i hem d’ajudar a aquells sectors que
necessiten ajudes com facilitar l’emancipació dels joves o a
altres sectors amb menys recursos per a que puguen arribar a
final de mes», explica el candidat.

En aquests moments al voltant de 200 famílies continuen esperant
una vivenda social, un problema que s’arrastra des dels anys 80 i que
cap govern autonòmic ha estat capaç de donar resposta. Aquesta
situació s’agreujà des del 2008 amb l’impacte de la crisi econòmica i
de l’especulació immobiliària que afectà molt durament a les classes
treballadores.
No sols ens trobem amb la dificultat d’accedir a la compra d’una
vivenda sinó també a la de lloguer ja que en els últims anys el preu
s’ha duplicat, deixant en una situació de vulnerabilitat a moltes
famílies del municipi. Per tot això, «ja en el 2012 ens trobàrem amb
moltes famílies que es quedaven sense casa degut a desnonaments al
no poder fer front als pagaments i des d’Esquerra Unida proposàrem
la creació d’una Oficina d’assessorament, d’intermediació hipotecària,
d’ajudes i altres. També proposàrem que se signara un conveni amb
el col·legi d’advocats per a gestionar totes aquestes intermediacions
hipotecàries. Tot açò, malgrat el PP haver votat en contra, finalment
es posà en marxa», explica Iván Martínez.
Per a l’alcaldable, «si bé s’han donat més ajudes, en aquesta
legislatura, des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge en la Clau, cal un
pla més ambiciós que contemple més mesures i dispose de més
pressupost».
Des de l’Esquerra d’Alzira volem un Pla Local d’Habitatge que
contemple, entre altres, les següents mesures que entenem són
prioritàries:
1. Creació de l’Agència Municipal de Lloguer, amb un parc públic de
lloguer social assequible, amb immobles que puga adquirir o oferir
l’ajuntament.

2. Mediació amb els propietaris d’immobles buits
per oferir-los per a lloguer social.

3. Assessorament i participació en la creació de cooperatives per a la
construcció de vivenda.
I per als casos d’urgència social,a més a més, des de la coalició
d’EUPV-ERPV proposem: la rehabilitació de les cases del carrer
Chulvi, en la plaça de la Constitució, per a allotjament d’urgència i
acollida nocturna. Es tracta d’un centre de caràcter assistencial i
socioeducatiu per a persones sense llar que requereixen acolliment i
suport, així com per a aquelles persones que, per situacions
d’emergència, es troben en la necessitat d’abandonar el seu domicili
de forma temporal.

Related Articles

Back to top button