EUPV demana major planificació i inversió per evitar les riuades i inundacions durant les èpoques de ‘gota freda’

Rosa Pérez Garijo “El canvi climàtic i el model urbanístic poc respectuós amb el territori suposarà un augment en quantitat i impacte d’aquests fenòmens naturals recurrents, i les conseqüències cada vegada seran pitjors”

 

Esquerra Unida del País Valencià ha mostrat la seua preocupació per la desídia generalitzada en matèria d’inundacions arreu del País Valencià. Front un fenomen meteorològic que es repeteix cada any en unes dates assenyalades, el més adequat, en opinió de la formació d’esquerres, “seria avançar-se i evitar en la màxima mesura possible les seues conseqüències negatives sobre la població, les estructures i l’agricultura”, com a elements més afectats.

 

La coordinadora general d’EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha apuntat “la necessitat de millorar la coordinació entre les administracions implicades directa o indirectament, així com fer un major esforç d’inversió en les infraestructures necessàries per aconseguir una millor preparació a una situació recurrent”.

 

Pérez Garijo ha criticat també l’abandonament que pateixen els municipis per part de la resta d’administracions. En aquest sentit, ha destacat que són els municipis, com a principals afectats per les riuades i inundacions, qui més preocupació mostren per tal de solucionar el problema, però la falta de recursos i competències redueixen la seua capacitat d’acció. “Les Confederacions Hidrogràfiques, responsables de la neteja dels rius, no assumeixen la seua competència, provocant que els Ajuntaments hagen d’afrontar les despeses de les tasques de neteja, quan quasi sempre resulta inassolible per a les entitats locals” ha afegit la Coordinadora d’Esquerra Unida.

 

Per últim, Pérez Garijo ha demanat “bolcar tots els esforços en minimitzar l’impacte de les riuades i inundacions, i no tant en la resposta a aquestes una vegada ja s’han ocasionat els problemes. Si ja coneguem el fenomen i sabem que anirà en augment degut als efectes del canvi climàtic i a un model urbanístic que ha alterat negativament el territori; el que cal és avançar-se i evitar els desastres”.

Related Articles

Back to top button