Sixto: “En el discurs de Puig hem trobat a faltar plantejaments clars en la lluita contra la pobresa, la precarietat laboral i la desigualtat”

Sobre el discurs de nou any de Ximo Puig

Sixto 1: “Valorem que el govern valencià vulga fer de l’estabilitat i l’honradesa dos marques de la casa, ens sembla important. I també el saber on no volem tornar. Des d’EUPV compartim que no volem tornar a determinades polítiques d’inestabilitat o de falta d’honradesa. Però també pensem que s’han de marcar uns objectius molt més clars. El discurs ha passat molt de puntetes sobre qüestions que són molt importants per a la societat valenciana com l’agricultura, la sanitat, l’ensenyament, el futur de la televisió pública valenciana o la defensa del valencià. Cal destacar que el discurs ha sigut fet en castellà”.

Sixto 2: “Per tot això, nosaltres compartim un gran objectiu que és el de la lluita per un nou sistema de finançament, per una recuperació de la veritable autonomia de la Generalitat i dels ajuntaments valencians, però hem trobat a faltar una sèrie de plantejaments d’objectius clars en la lluita del problema fonamental de la majoria del valencians com el de la pobresa, el de la precarietat laboral o el de la desigualtat”.

Related Articles

Back to top button