La Diputació es ratifica en la seua denegació del Teatre Principal per a Lo Rat Penat

A petició del Grup Popular, s’ha celebrat un Ple Extraordinari per a abordar la cessió de l’ús del Teatre Principal, tot i que no s’ha pogut votar perquè la competència no és del Ple, d’acord amb l’informe emès pel secretari general de la Corporació.

La diputada provincial d’Esquerra Unida ha lamentat l’espectacle donat pels membres de “Lo Rat Penat”, que l’han increpat durant el Ple Extraordinari dient-li “sectària”. “No vaig a permetre que se m’insulte per complir la llei”, ha manifestat Pérez Garijo. El Partit Popular de la Diputació de València va sol·licitar una convocatòria de Ple Extraordinari per a tractar un únic punt: la cessió de l’ús del Teatre Principal a
favor de Lo Rat Penat per a la realització dels Jocs Florals, després que la Delegació de Teatres, de la qual és responsable Rosa Pérez Garijo (EUPV) denegara la petició, d’acord amb els informes tècnics, per no ajustar-se al reglament de cessió d’ús del Teatre Principal, aprovat per la corporació en el mes de juny. El Ple, que s’ha celebrat avui, ha estat ple de tensió, ja que membres de Lo Rat Penat han acudit a l’hemicicle i han increpat a la diputada de Teatres, a qui han qualificat de “sectària”, obligant al President de la Diputació, Jorge Rodríguez, a cridar-los a l’ordre diverses vegades.

Tot i celebrar-se el Ple extraordinari, el punt en qüestió no ha pogut ser objecte de votació, degut a l’existència d’un informe del Secretari General de la Diputació que establia que la qüestió no era competència del Ple, sinó del President, qui la té delegada en la diputada de Teatres, Rosa Pérez Garijo. Davant de l’actitud mantinguda pel PP i per Ciutadans, Pérez Garijo ha mantés que “a diferència de l’etapa anterior, la Diputació cogestiona el Teatre Principal juntament amb l’Institut Valencià de Cultura, i en conseqüència, es produeixen i es programen multitud d’espectacles, la qual cosa obligava a regular les cessions d’ús d’acord al que hauria de ser el Teatre Principal, un coliseu de referència de les arts escèniques”. La diputada d’esquerres ha afirmat que “ha actuat conforme a la normativa i als diversos informes tècnics que consten en l’expedient” i ha recordat que “Lo Rat Penat és una entitat més, entre altres, que han sol·licitat el Teatre Principal i que no s’ajusten al Reglament, al qual no s’hi van oposar ni PP ni Ciutadans en el moment de la seua aprovació”.

Related Articles

Back to top button