EUPV demana diàleg amb els afectats de la Xylella del Valle del Castell de Guadalest

La diputada Raquel Pérez va mantenir una trobada amb Carmen Solbes Regidora d’Agricultura de Benimantell, Felipe Miralles Alcalde de Benimantell, Teresa Alemany representant de l’Associació Agrària de Joves Agricultors d’Alacant (ASAJA) en L’Alcoia, El Comtat i La Marina, a més de nombrosos agricultors afectats per la greu malaltia de la Xylella Fastidiosa que mata tant a l’olivera com a l’ametler, on li van informar sobre la difícil situació en la qual es troben actualment i que s’estén ja a 3 Comarques, 18 municipis i a més de 150 propietaris de cultiu.

Des que es van detectar els primers focus al juliol de 2017, els veïns de les localitats reconeixen tenir un profund desconeixement sobre les mesures que s’estan adoptant i l’evolució en la presa de decisions sobre l’aplicació en els protocols fitosanitaris.

Els afectats indiquen que s’adopten mesures urgents d’eradicació sense el consentiment dels agricultors propietaris dels terrenys, i entenen que les decisions de la Conselleria podrien ser admissibles si fóra aïllada o aillable a un focus, però no seria admissible en el cas de ser generalitzada focus a focus, doncs portaria una desertificació de la zona i notables danys econòmics i patrimonials per als afectats directament i, l’esquilmació en el teixit forestal, amb els greus efectes paisatgístics i mediambientals que açò suposaria.

També incideixen que segons els estudis científics s’acredita que para aquest bacteri no existeixen encara mètodes de control efectius per a controlar les malalties que causa en el material vegetal i que l’eradicació solament és operativa en un brot inicial molt localitzat; mentre que és poc probable que aquesta eradicació siga efectiva una vegada que s’ha establit un àrea, a causa de l’àmplia gamma de plantes hoste i d’insectes vectors que posseeix.

L’article 7 de la Decisió d’Execució (UE) 2015/789, de la Comissió, de 18 de maig de 2015, sobre mesures per a evitar la introducció i propagació dins de la Unió de Xylella Fastidiosa, disposa que “l’organisme oficial competent de l’Estat Membre interessat podrà decidir aplicar mesures de contenció”; pel que no són necessàries mesures d’eradicació excessivament dràstiques i lesives com les imposades.

Segons el programa Nacional per a l’Aplicació de la Normativa Fitosanitària, dins del Pla de Contingència de la Xylella Fastidiosa del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, són suficients mesures de contenció. No obstant açò, el Pla de Contingència de la Generalitat Valenciana està prenent mesurades d’eradicació, malgrat les demandes dels agricultors.

Per tant, segons els propis agricultors, no són necessàries mesures d’eradicació total ja que el bacteri solament és possible eradicar-la quan el cultiu s’haja realitzat de forma protegida, de manera que es puga excloure la presència del vector, i a més, quan es demostre que l’origen de la infecció ha sigut la introducció en la zona de vegetals infectats que en la zona no estava present abans.

La diputada Raquel Pérez qualifica les mesures adoptades per a atallar el greu problema de la Xylella com un “assalt institucional”. Sense cap tipus d’informació o consentiment dels agricultors propietaris dels terrens afectats, la maquinària ha entrat en els terrenys arrancant i triturant in situ els arbres afectats. Quan s’haurien d’haver analitzat i estudiat les diferents possibilitats que existeixen per a la contenció de la plaga, tal com actualment es realitza a Balears. A més de proporcionar una alternativa per als agricultors, que veuen com la seua producció ha sigut arrasada amb l’enorme impacte econòmic que açò suposa, estudiant així una sèrie d’indemnitzacions per tot açò.

A més la diputada d’esquerres assegura que les amenaces rebudes per part de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient són “totalment desproporcionades”. En la resolució enviada als agricultors afectats, se’ls dóna un termini de 15 dies “per a arrancar i destruir in situ el material vegetal afectat, així com realitzar tractaments insecticides contra els possibles vectors de Xylella fastidiosa i contra les plantes que puguen albergar-los”. L’incompliment d’aquestes mesures podria suposar una sanció d’entre 120.001 i 3 milions d’euros. Els agricultors, d’aquesta manera, tenen poques alternatives entre l’eradicació total de la seua producció o afrontar una multa de la qual són incapaces d’assumir.

Related Articles

Back to top button