EUPV denuncia l’intent del PP de crear un lloc de funcionari estatal nomenat directament a dit

Pérez: “El populars en la Diputació no tenen clar el principi d’igualtat, mèrit i capacitat”

La diputada d’EUPV en la Diputació d’Alacant, Raquel Pérez, ha posat hui en evidència l’intent fallit del PP a realitzar una designació a dit d’un funcionari de caràcter nacional que el propi Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha denegat pel seu caràcter “injustificable” de lliure designació. Segons ha explicat la portaveu del grup provincial, la creació d’una plaça de vice-interventor va ser aprovada al desembre exclusivament pels diputats del PP i el trànsfuga Fernando Sepulcre.

Després d’açò el Consell General de Col·legis Oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, va recórrer aquesta decisió al·legant sobre el mecanisme de provisió d’aquesta plaça mitjançant lliure designació i, una vegada més, va ser refusat aquest recurs per ple amb els vots dels populars i el trànsfuga. No obstant açò, “ara és el propi Ministeri el que rebutja la creació d’aquest lloc”, ha assenyalat.

Raquel Pérez assegura que aquesta estratègia “correspon a un possible encaix directe i en paral·lel a l’actual organigrama funcionarial, en un intent fallit de recol·locar als seus supòsits afins, encara que aquesta vegada els ha eixit malament”. Per a la dirigent d’esquerres, “la lliure concurrència a un lloc de treball públic és un dret que el PP sembla que vol vulnerar amb aquesta actitud i segurament recorrerà al Ministeri”.

Així mateix, la diputada alacantina ha explicat que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha denegat l’autorització per a la creació del lloc de treball de vice-intervenció de la Diputació d’Alacant pel sistema de lliure designació sobre la base de que no s’han presentat una relació de funcions concretes i específiques a desenvolupar pel titular del lloc.

És a dir, -segons indica el propi Ministeri- “tan sols s’ha limitat a referir-se a unes actuacions de control financer delegades per l’actual interventora que no són unes altres que les recollides en la pròpia Llei als funcionaris locals amb habilitació de caràcter nacional i amb subescala similar”, adverteix Pérez. Igualment, cal destacar que tampoc admet l’administració estatal la justificació que dóna respecte a les futuribles substitucions de l’interventor general en assenyalar que “les funcions que en aqueixos casos exercira l’adjunt a la intervenció no són les pròpies del seu lloc de treball sinó fruit de circumstàncies excepcionals la forma de les quals de remuneració ve prevista en la legislació vigent i gens té a veure amb la forma de provisió del lloc en qüestió”.

Per tant, “conclouen que no existeixen requisits suficients per a la creació d’aquest lloc de treball baix lliure designació i la necessitat hauria de realitzar-se mitjançant el procediment habitual de concurs entre funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional”, ha afirmat la diputada, qui ha mostrat la seua satisfacció perquè, finalment, els populars no han pogut realitzar una contractació que, sens dubte, presentava innombrables irregularitats”.

Show More

Related Articles

Back to top button