EUPV critica que Aigües de Sueca gaste prop d’un milió en un local quan el municipi té patrimoni suficient

Esquerra Unida (EUPV) de Sueca considera una despesa discordant amb la situació econòmica que vivim la intenció del govern taronja municipal de Compromís i els conservadors del Grup Independent Sueca, Perelló i Mareny (GISPM) d’adquirir un gran local per a l’entitat pública empresarial Aigües i Sanejament de Sueca.

Tenen la intenció de destinar 880.000 euros en sis anys per a aquesta finalitat, si bé aquesta quantitat podria ser inferior en funció de les ofertes. Les bases que han aprovat en el consell d’administració de l’empresa estableixen que el 40% ho abonaran en el moment de la compra i el 60% restant durant cinc anys. Pilar Moncho (Compromís), regidora responsable de Serveis Municipals, argumenta que disposen d’un romanent en el banc a termini fix (sense citar la quantitat) que aprofitaran per a realitzar l’operació.A EUPV li consta que són dos els romanents, en dues entitats bancàries o caixes, per un muntant total de 400.000 euros.

EUPV de Sueca considera impresentable la fugida cap a avant en la gestió de la citada entitat entitat pública empresarial que igual que l’ajuntament, evidencia la manca de transparència exigida per llei. El municipi disposa de patrimoni suficient per a atendre les necessitats reclamades per Moncho sense haver de fer una gran despesa com es proposen. L’edil argumenta per a defensar l’operació econòmica que fan falta noves oficines, que ara està en règim de lloguer a raó de 1400 euros més IVA mensuals, segons ella (ens consta que són poc més de 1200),així com espai suficient per a aparcar vehicles en el mateix edifici.

Sense gerent ni auditoria
Independentment que l’Ajuntament no ha presentat el Compte General de 2015 davant la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, Aigües de Sueca segueix sense gerent des de desembre de 2012. Un mes abans, havien convocat una oposició lliure per al lloc d’enginyer. Cinc mesos després van anul·lar el concurs a pesar que les persones inscrites portaven semanes preparant-se el temari. I al juliol de 2014 van fer pública la la convocatòria per a cobrir la plaça de gerent i avui, dos anys i mig després, encara no s’ha adjudicat malgrat haver-se dut a terme el corresponent procés selectiu. L’entitat pública empresarial no ha sigut auditada des de 2009 segons consta en el seu document de comptes anuals de 2015.

Related Articles

Back to top button