Esquerra Unida demana que s’elabore un informe tècnic de necessitats dels 141 municipis alacantins

La participació de la ciutadania en els pressupostos i la reducció del salari dels diputats són algunes de les esmenes presentades per la formació d’esquerres

Un total de sis són les esmenes que el grup provincial d’EUPV en la Diputació d’Alacant ha presentat al pressupost de la Corporació Provincial per a 2017 en la comissió d’Hisenda que s’ha celebrat aquest mateix matí. La diputada Raquel Pérez ha presentat en roda de premsa poc abans de la celebració d’aquesta reunió les idees principals d’aquestes esmenes amb l’objectiu de “agilitar la funció de la Diputació d’Alacant i ajustar-nos a les competències derivades de l’acord de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies sobre les competències de les Diputacions Provincials o entitats equivalents i les seues funcions de coordinació després de l’aprovació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local”.

Segons ha explicat Pérez durant la seua compareixença davant els mitjans de comunicació, actualment aquesta Diputació Provincial “s’extralimita en competències que no li corresponen, deixant de realitzar funcions bàsiques que estan arreplegades en la legislació i que no es compleixen com a administració pública”. Per açò, -ha continuat la diputada- “nostra primera esmena es refereix a petició d’elaboració d’un informe tècnic de necessitats dels 141 municipis alacantins per àrees, incloent també al personal funcionariat i una priorització d’accions a abordar a curt i llarg termini, amb una línia especialment solidària, a més d’un pla estratègic de subvencions per al període que va des de 2017 fins a 2019”.

En aquesta mateixa línia es dirigeix la següent esmena a la qual s’ha referit la dirigent de la formació d’esquerres relativa al fet que aquests pressupostos han de ser elaborats sota el prisma de participació ciutadana “ja que no concebem que es deixe fóra del procés a la població que són, al cap i a la fi, els principals protagonistes del projecte provincial”, ha defensat.

Davant aquesta manca, EUPV ha sol·licitat que es pose en marxa amb caràcter d’urgència el Reglament de Participació Ciutadana aprovat per unanimitat en el Ple Ordinari celebrat al maig de 2016 i es consulte amb la ciutadania les manques, necessitats i propostes per al document econòmic provincial”, ha dit Raquel Pérez.

Reducció de salaris de diputats

D’altra banda, la diputada alacantina ha defensat que la legitimitat del càrrec públic en el Consistori s’atribueix mitjançant el nombre de vots que atorga la ciutadania després de les eleccions municipals i, fent ús d’aquest principi democràtic, cada diputat provincial d’Alacant ostenta el seu càrrec pel mateix percentatge d’escrutini formalitzat. Per tant, “entenem que la retribució salarial pel treball que es desenvolupa a nivell provincial ha d’ajustar-se a aquest principi i sol·licitem retribucions igualitàries per a les i els diputats que sol·liciten una dedicació exclusiva, amb una banda salarial d’un mínim de 2 vegades i un màxim de 3 vegades el Salari Mínim Interprofessional, excepte aquells casos en els quals acrediten que en la seua anterior activitat cobraven més, amb el límit de 4 vegades el Salari Mínim Interprofessional”.

Pérez ha afirmat que actualment la Corporació Provincial té una despesa fixa d’1.752.243,22 euros en retribucions salarials a càrrecs polítics, no obstant açò, “amb l’ajust que proposem es podrien estalviar 420.935,20 euros”. En aquesta mateixa línia, EUPV també ha sol·licitat que siguen suprimits tots els càrrecs de personal de confiança en els organismes autònoms, així com en les agències comarcals.

Transferència de competències al Consell

Una altra de les esmenes destacades del grup provincial d’EUPV es refereix a la transferència immediata de competències a la Generalitat Valenciana de, per exemple, l’ADDA, els Museus MARQ i Mubag, la promoció i foment de l’esport, la promoció social i igualtat, entre uns altres. Per a Pérez, aquesta transferència de competències suposarà una reducció del pressupost d’ingressos de 2017 en 25.725.000 euros, quedant un diferencial positiu entre l’eliminació de despeses i la reducció en ingressos de 25.678.748,28 euros.

Finalment, la diputada d’EUPV sol·licita que els 25.678.748,28 euros sobrants d’haver-se reduït ingressos es destinen al Fons Autonòmic de Cooperació Municipal (13.700.000 euros), al Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (6.000.000 euros), a l’Àrea de l’Aigua i Cicle Hídric (2.989.374,14 euros) i a l’Àrea de Residus Sòlids Urbans (2.989.374,14 euros).

Show More

Related Articles

Back to top button