EU ACONSEGUEIX APROVAR DIVERSES MESURES SOCIALS EN ELS SERVEIS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

El grup comarcal d’EUPV en la Junta de Govern de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha proposat diverses propostes i clàusules socials en els serveis que es presten, que han estat aprovades per unanimitat.

Per un costat, s’ha introduït una clàusula en la recollida mancomunada de residus per a què es valore en les adjudicatàries la contractació de persones a l’atur, per a poder adjudicar el servei.

D’un altre, EU ha proposat l’exempció de preus en els cursos formatius i culturals que preste la Mancomunitat: fins al 50% a gent que acredite 6 mesos a l’atur o el 100% a qui porte més d’un any, com ara en els cursos de valencià i anglés.

Igualment, a proposta d’EU, s’ha aprovat altra mesura mediambiental: no només instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a la neteja de rius i barrancs, que és de la seua competència, sinó s’ha instat a plans per a la recuperació integral de la vegetació i paisatge de l’entorn.

Ivan Martínez, regidor a Alzira i portaveu del grup comarcal d’EUPV, ha agraït la predisposició de tota la resta de grups per aprovar aquestes iniciatives i ha instat que la futura llei de Mancomunitats de la Generalitat Valenciana, que està tramitant-se, arreplegue més competències socials i apegades al territori per a les Mancomunitats.

Related Articles

Back to top button