ESQUERRA UNIDA CRITICA L’ORDRE DE SUBVENCIONS APROVADA PEL CONSELL PER A ATURATS DE LLARGA DURACIÓ

Per al diputat d’Esquerra Unida, Ricardo Sixto, una subvenció per a entitats municipals no pot tindre com a requisit un número determinat d’aturats sinó que ha de ser un percentatge “no és el mateix 200 aturats per a un municipi com Xilxes o Argelita com per a València ciutat, és clarament discriminatori, tots els ciutadans tenen el mateix dret, independent del seu lloc de residència”.

“Una altra vegada els municipis xicotets es queden fora de les ajudes i amb més dificultats per fer front a aquest problema, agreujat ja per la llei Montoro, i amb una despoblació cada vegada major”, explica Sixto.

Des d’Esquerra Unida s’ha plantejat la necessitat d’un pla d’emergència social que contemple la creació de llocs de treball en jornades de 35 hores setmanals en activitats no estructurals competències dels ajuntaments durant mesos i amb remuneracions de 700 euros mensuals.

Per a un municipi com Xilxes amb una població de 2752 habitants i amb una taxa d’atur del 13’07%, que són 159 persones aturades, “ens quedaríem fora d’aquestes ajudes per no arribar a les 200 persones malgrat tindre una taxa tan alta. Una altra vegada, l’administració autonòmica s’oblida dels municipis rurals”, critica Erik Segarra regidor d’ocupació de Xilxes.

Show More

Related Articles

Back to top button